För att formulera det kort är ett företagshotell en lokal eller flera lokaler som hyrs ut till olika företag. Företagen kan sedan bedriva sin verksamhet i dessa lokaler. Det hela funkar på ungefär samma sätt som en privatpersons hyresrätt. Man betalar en hyra varje månad och får därmed bedriva sin företagsverksamhet i de hyrda lokalerna. Ofta förekommer det att utrymmen i lokalerna delas med andra företag. Till exempel kan de olika företagen dela konferensrum, kök eller reception och liknande.

 

Företagshotell finns tillgängliga åt alla olika typer av företag. Allt från kontorsverksamhet till verkstad och tillverkningsindustri kan dra nytta av de många fördelarna med att hyra in sig i företagshotells lokaler. Vilka typer av verksamheter företagshotellet vänder sig åt beror på var det är placerat. I innerstäderna riktar man sig ofta mot kontorsverksamhet medan det i mindre orter och i utkanten av storstäder ofta kan vara mer varierade branscher som kan nyttja dessa typer av hotell.

Det är framförallt småföretagare och nyetablerade företag som väljer företagshotell. Dessa kan dra stor nytta av alla de fördelar som gemensamma ytor kan skapa. Med många företag samlade på en och samma plats finns det även stora möjligheter att nätverka och växa i sitt företag med hjälp av andra företagares erfarenheter och kontakter. Möjligheten att hitta sammarbetsparterns samtidigt som man sparar in mycket pengar.

Det är inte ovanligt att till exempel frilansare inom olika mediayrken väljer att hyra en plats i en delad lokal på ett företagshotell. Detta tar bort aspekten av yrken som annars kan bli väldigt ensamma, samtidigt som det ger kontakter inom samma bransch och möjligheten att tilldelas fler uppdrag som dessa inte hinner med.