Rekrytering är en tidskrävande process som kräver mycket av dig som arbetsgivare. Ibland kan det kännas oerhört komplicerat att välja när man har kandidater som alla har attraktiva meriter och arbetslivserfarenheter. Då kan man som arbetsgivare ta hjälp av företag som uteslutande sysslar med kvalificerad rekrytering och analyser.

Rekryteringsbyråer – för en lyckad rekrytering

För arbetsgivaren är det oerhört angeläget att den rekryterade personen är rätt för företaget och den tjänst som annonserats ut. När man anlitar ett professionellt rekryteringsbolag kan man oftast använda sig av deras ”hyr först anställ sedan upplägg” som är anpassat för att du som arbetsgivare ska få trygg rekryteringsupplevelse.

”Hyr först anställ sedan upplägget” är utformat så att arbetsgivaren hyr den rekryterade personen under en period av rekryteringsbolaget för att säkerhetsställa att personen passar för arbetsuppgifterna och i företaget innan eventuell vidareanställning. Dem flesta rekryteringsbyråer har en nöjd kund-garanti som innebär att om du som arbetsgivare inte är nöjd med rekryteringen så ersätter rekryteringsbolaget den personen med en annan kandidat.

Personlighets- och kapacitetsanalyser

Rekryteringsbolag som TNG använder sig också av personlighets- och kapacitetsanalyser för att säkerhetsställa att rätt person hamnar på rätt arbetsplats. Dem här testerna är effektiva och lärorika för såväl den jobbsökande som rekryteringsbolaget. Analyserna ger en omfattande bild av individens olika styrkor och svagheter och är högst relevanta. En lyckad rekrytering enligt TNG innebär att rätt man eller kvinna för jobbet har rekryterats och tillgodosett företagets kompetensbehov så att företaget kan fortsätta att utvecklas med nya erfarenheter idéer.

Värna om varumärket

För att inte riskera att skada företagets varumärke så är det viktigt att du som arbetsgivare är noggrann i valet av rekryteringsbolag. Men dem flesta rekryteringsbolagen är seriösa och arbetar på ett sofistikerat och professionellt sätt som inte på något sätt äventyrar företagets anseende utåt, snarare tvärtom. Men det är ändå viktigt att du som arbetsgivare är engagerad, delaktig och tillgänglig genom hela processen.